• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,378,438        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2560
        ชาย: 157,881  คน  
        หญิง: 179,384  คน  
        ยอดรวม: 337,265  คน  
        ชาวไทย: 163,672  คน  
        ชาวต่างชาติ: 84,400  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 70,749  คน  
        นักบวช: 3,016  คน  
        แขกทางราชการ: 15,428  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนธันวาคม 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา120,618
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย62,767
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง32,734
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย29,854
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร12,549
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน