• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,351,926        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2560
        ชาย: 204,920  คน  
        หญิง: 224,576  คน  
        ยอดรวม: 429,496  คน  
        ชาวไทย: 155,765  คน  
        ชาวต่างชาติ: 166,913  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 81,001  คน  
        นักบวช: 3,337  คน  
        แขกทางราชการ: 22,480  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนสิงหาคม 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา199,160
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย48,698
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง30,152
ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์18,651
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี17,675
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร