• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,366,658        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2560
        ชาย: 123,164  คน  
        หญิง: 135,605  คน  
        ยอดรวม: 258,769  คน  
        ชาวไทย: 117,942  คน  
        ชาวต่างชาติ: 83,213  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 44,140  คน  
        นักบวช: 2,307  คน  
        แขกทางราชการ: 11,167  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา112,229
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง31,635
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย26,353
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี17,367
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช11,300
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร