• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,398,592        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2561
        ชาย: 193,843  คน  
        หญิง: 212,579  คน  
        ยอดรวม: 406,422  คน  
        ชาวไทย: 186,932  คน  
        ชาวต่างชาติ: 104,768  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 82,346  คน  
        นักบวช: 3,263  คน  
        แขกทางราชการ: 29,113  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา179,869
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย42,175
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย40,120
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง34,209
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี15,826
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน