• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,456,079        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2561
        ชาย: 68,856  คน  
        หญิง: 74,954  คน  
        ยอดรวม: 143,810  คน  
        ชาวไทย: 71,087  คน  
        ชาวต่างชาติ: 14,296  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 36,686  คน  
        นักบวช: 1,357  คน  
        แขกทางราชการ: 20,384  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนธันวาคม 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง44,416
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย36,008
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,689
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี8,677
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย7,152
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน