• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,332,970        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2560
        ชาย: 139,329  คน  
        หญิง: 153,094  คน  
        ยอดรวม: 292,423  คน  
        ชาวไทย: 157,686  คน  
        ชาวต่างชาติ: 82,799  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 30,863  คน  
        นักบวช: 4,955  คน  
        แขกทางราชการ: 16,120  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนพฤษภาคม 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา130,147
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง36,998
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย23,121
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี19,296
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช12,401
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร