• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,321,974        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2560
        ชาย: 297,149  คน  
        หญิง: 317,928  คน  
        ยอดรวม: 615,077  คน  
        ชาวไทย: 234,467  คน  
        ชาวต่างชาติ: 167,734  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 176,240  คน  
        นักบวช: 5,786  คน  
        แขกทางราชการ: 30,850  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา200,072
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง80,331
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย62,847
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย46,130
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี38,138
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร