• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,681,334        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2564
        ชาย: 10,144  คน  
        หญิง: 10,646  คน  
        ยอดรวม: 20,790  คน  
        ชาวไทย: 14,638  คน  
        ชาวต่างชาติ: 191  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 2,458  คน  
        นักบวช: 191  คน  
        แขกทางราชการ: 3,312  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกันยายน 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง6,353
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย3,108
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร2,532
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ1,253
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย1,000
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน