• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,644,022        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2564
        ชาย: 7,873  คน  
        หญิง: 8,923  คน  
        ยอดรวม: 16,796  คน  
        ชาวไทย: 9,631  คน  
        ชาวต่างชาติ: 302  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 5,317  คน  
        นักบวช: 244  คน  
        แขกทางราชการ: 1,302  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย3,687
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี2,968
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา1,776
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง1,031
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ738
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน