• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,315,165        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
        ชาย: 232,820  คน  
        หญิง: 248,217  คน  
        ยอดรวม: 481,037  คน  
        ชาวไทย: 109,033  คน  
        ชาวต่างชาติ: 46,747  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 145,105  คน  
        นักบวช: 2,991  คน  
        แขกทางราชการ: 177,161  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี222,223
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง58,847
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย48,667
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช17,914
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์14,293
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร