• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,393,180        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2561
        ชาย: 211,566  คน  
        หญิง: 223,347  คน  
        ยอดรวม: 434,913  คน  
        ชาวไทย: 139,136  คน  
        ชาวต่างชาติ: 167,381  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 96,959  คน  
        นักบวช: 3,904  คน  
        แขกทางราชการ: 27,533  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา191,790
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย53,620
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง46,529
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช17,456
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย9,544
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน