• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,327,799        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2560
        ชาย: 277,491  คน  
        หญิง: 281,128  คน  
        ยอดรวม: 558,619  คน  
        ชาวไทย: 318,662  คน  
        ชาวต่างชาติ: 123,361  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 74,261  คน  
        นักบวช: 12,517  คน  
        แขกทางราชการ: 29,818  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา154,709
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง98,756
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย41,154
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,968
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช23,336
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร