• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,584,002        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2563
        ชาย: 131,943  คน  
        หญิง: 147,952  คน  
        ยอดรวม: 279,895  คน  
        ชาวไทย: 186,920  คน  
        ชาวต่างชาติ: 4,152  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 48,925  คน  
        นักบวช: 2,300  คน  
        แขกทางราชการ: 37,598  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกันยายน 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา88,016
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย40,651
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง29,903
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี11,798
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์10,154
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน