• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,671,103        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2564
        ชาย: 10,236  คน  
        หญิง: 9,442  คน  
        ยอดรวม: 19,678  คน  
        ชาวไทย: 14,148  คน  
        ชาวต่างชาติ: 688  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 2,050  คน  
        นักบวช: 493  คน  
        แขกทางราชการ: 2,299  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกรกฎาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง2,232
สำนักหอสมุดแห่งชาติ2,050
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร1,763
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา1,619
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย1,542
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน