• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤศจิกายน 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,607,460        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤศจิกายน 2563
        ชาย: 164,997  คน  
        หญิง: 180,338  คน  
        ยอดรวม: 345,335  คน  
        ชาวไทย: 196,952  คน  
        ชาวต่างชาติ: 4,429  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 69,743  คน  
        นักบวช: 3,973  คน  
        แขกทางราชการ: 70,238  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนพฤศจิกายน 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย83,476
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา54,819
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง53,581
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย17,059
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี15,049
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน