• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,441,332        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2561
        ชาย: 235,249  คน  
        หญิง: 306,672  คน  
        ยอดรวม: 541,921  คน  
        ชาวไทย: 236,393  คน  
        ชาวต่างชาติ: 133,792  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 118,933  คน  
        นักบวช: 4,610  คน  
        แขกทางราชการ: 48,193  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกันยายน 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา278,986
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย46,874
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง28,276
หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี24,371
สำนักหอสมุดแห่งชาติ24,079
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน