• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2560
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,340,166        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2560
        ชาย: 153,397  คน  
        หญิง: 164,286  คน  
        ยอดรวม: 317,683  คน  
        ชาวไทย: 136,161  คน  
        ชาวต่างชาติ: 96,304  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 58,065  คน  
        นักบวช: 4,170  คน  
        แขกทางราชการ: 22,983  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมิถุนายน 2560
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา150,672
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย28,271
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง25,493
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช12,801
สำนักหอสมุดแห่งชาติ12,189
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร