• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,563,064        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2563
        ชาย: 3,452  คน  
        หญิง: 3,628  คน  
        ยอดรวม: 7,080  คน  
        ชาวไทย: 5,511  คน  
        ชาวต่างชาติ: 258  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 630  คน  
        นักบวช: 223  คน  
        แขกทางราชการ: 458  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกรกฎาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2,603
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง1,413
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร348
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์344
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย326
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน