• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,687,897        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2564
        ชาย: 43,240  คน  
        หญิง: 45,801  คน  
        ยอดรวม: 89,041  คน  
        ชาวไทย: 69,317  คน  
        ชาวต่างชาติ: 3,409  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 9,505  คน  
        นักบวช: 996  คน  
        แขกทางราชการ: 5,814  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง20,738
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา19,267
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย7,281
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี6,173
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร4,318
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน