• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,655,988        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2564
        ชาย: 38  คน  
        หญิง: 27  คน  
        ยอดรวม: 65  คน  
        ชาวไทย: 32  คน  
        ชาวต่างชาติ: 0  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 23  คน  
        นักบวช: 0  คน  
        แขกทางราชการ: 10  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนพฤษภาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
สำนักช่างสิบหมู่56
หอสมุดดำรงราชานุภาพ7
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พะเยา2
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่0
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย0
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน